PRED-FABRIKACIJA, MONTAŽA, INŽENJERING I KONSALTING

Mi stvaramo budućnost

Novosti:

VELIKE KOMPANIJSKE LICENCE

I030G1

izvođenje građevinskih konstrukcija za objekte za preradu nafte i gaca koji se grade van eksploatacionih polja po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za eksploataciju mineralnih sirovina, proizvodnju biogoriva i biotečnosti u postrojenjima kapaciteta preko 100 t godišnje, naftovoda i produktovoda, gasovoda nazivnog radnog nadpritiska preko 16 bara ukoliko prelazi preko teritorije dve ili više opština, skladišta nafte, tečnog naftnog gaca i naftnih derivata kapaciteta preko 500 tona koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja i magistralnih toplovoda

I030M1

izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija objekata za preradu nafte i gaca koji se grade van eksploatacionih polja po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za eksploataciju mineralnih sirovina

I031M1

izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija naftovoda i produktovoda, gasovoda nazivnog radnog nadpritiska preko 16 bara ukoliko prelazi preko teritorije dve ili više opština, skladišta nafte, tečnog naftnog gaca i naftnih derivata kapaciteta preko 500 tona koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja

I052G1

izvođenje građevinskih konstrukcija za termoelektrane snage 10 MW i više

I052M1

izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za termoelektrane snage 10 MW i više

I053G1

izvođenje građevinskih konstrukcija za termoelektrane – toplane električne snage 10 MW i više

I053M1

izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za termoelektrane – toplane električne snage 10 MW i više

MI NUDIMO

SAVRŠEN RAD I REŠENJA

Zajedno sa nama Vi pretvarate Vaše ideje u stvarnost u dogovorenom vremenskom periodu i okvirima minimalnog budžeta. Mi radimo na ostvarenju Vaših ciljeva koje dostižemo zajedno sa Vama. Stoga, naše najbolje reference su poverenje i vernost naših klijenata.

SAFETY FIRST!

„Bezbednost se ne dešava slučajno, već je uslovljena kolektivnom svešću i konstantnim investiranjem.
Prevencija povreda i šteta rađa sigurnost; sigurnost rađa poverenje“

Petar Jakšic (Direktor)