NAŠI

PRINCIPI POSLOVANJA

Zajedno sa nama Vi pretvarate Vaše ideje u stvarnost u dogovorenom vremenskom periodu i okvirima minimalnog budžeta.

Mi radimo na ostvarenju Vaših ciljeva koje dostižemo zajedno sa Vama.

Stoga, naše najbolje reference su poverenje i vernost naših klijenata.

MISIJA

  • Potpuno zadovoljenje zahteva klijenata uz postizanje maksimalnih efekata poslovanja
  • Bezbednost i zaštita zdravlja prilikom rada
  • Stalni rast i razvoj kompanije
  • Uvažavanje interesa radnika
  • Stalna briga o zaštiti radne i životne sredine

VIZIJA

Da postanemo:

  • Prepoznatljiv izvodjač radova u regionu Jugoistočne Evrope
  • Sinonim za vrhunsku uslugu proizvodnje i montaže čelika
  • Najbolji poslovni partner svojim klijentima
  • Odgovorni poslodavac prema svojim zaposlenima

CILJEVI

  • Unapređenje sistema kvaliteta, poslovnih procesa i proizvoda
  • Posvećenost klijentima
  • Stvaranje klime dobre saradnje i pripadnosti
  • Ušteda resursa i energije
  • Racionalno upravljanje otpadom
  • Stalna edukacija i ulaganje u ljudske resurse

NAŠA POSVEĆENOST

Bezbednost na prvom mestu– bezbednost uvek!

  • Cilj nam je da završimo projektni zadatak bez povreda i da rizike prilikom rada svedemo na najmanju moguću meru!98% povreda na radu je posledica ljudske greške, a samo 2 % su posledice viših sila, tako da uvek postoji veliki prostor u kome radimo na usavršavanju našeg Programa bezbednosti  i na razvijanju sistema prevencije povreda.

Prevencija i zaštita, zajedno sa edukacijom i obukama!

SAFETY FIRST!