PORUKA

DIREKTORA

„Bezbednost se ne dešava slučajno, već je uslovljena kolektivnom svešću i konstantnim investiranjem.

Prevencija povreda i šteta rađa sigurnost; sigurnost rađa poverenje“

Petar Jaksić (Direktor)

SAFETY FIRST!