NAŠE

DELATNOSTI

MI SPAJAMO, MI GRADIMO…

Inženjering i upravljanje projektom od prijema tehničke dokumentacije, razrada tehničke dokumentacije do konačne predaje postrojenja investitoru

Izgradnja i montaža cevovoda

Ugradnja čelične konstrukcije

Izgradnja i montaža čelične konstrukcije

Ugradnja cevovoda

Cevovoda pod visokim pritiskom

Hidrauličnih

Cevovoda za instrumente

Procesnih cevovoda

Cevovoda pomoćnih procesa

Svih ostalih vrsta cevovodnih instalacija

SAFETY FIRST!