Politika kvaliteta

PRINCIPI POSLOVANJA

Zajedno sa nama Vi pretvarate Vaše ideje u stvarnost u dogovorenom vremenskom periodu i okvirima minimalnog budžeta. Mi radimo
na ostvarenju
vaših ciljeva koje dostižemo zajedno sa Vama. Stoga, naše najbolje reference su poverenje i vernost naših klijenata.

MISIJA

 • Potpuno zadovoljenje zahteva klijenata uz postizanje maksimalnih efekata poslovanja
 • Bezbednost i zaštita zdravlja prilikom rada
 • Stalni rast i razvoj kompanije
 • Uvažavanje interesa radnika
 • Stalna briga o zaštiti radne i životne sredine

VIZIJA
Da postanemo :

 • Prepoznatljiv izvodjač radova u regionu Jugoistočne Evrope
 • Sinonim za vrhunsku uslugu proizvodnje i montaže čelika
 • Najbolji poslovni partner svojim klijentima
 • Odgovorni poslodavac prema svojim zaposlenima

CILJEVI

 • Unapređenje sistema kvaliteta, poslovnih procesa i proizvoda
 • Posvećenost klijentima
 • Stvaranje klime dobre saradnje i pripadnosti
 • Ušteda resursa i energije
 • Racionalno upravljanje otpadom
 • Stalna edukacija i ulaganje u ljudske resurse

NAŠA POSVEĆENOST :

                    Bezbednost na prvom mestu– bezbednost uvek!

Cilj nam je da završimo projektni zadatak bez povreda i da rizike prilikom rada svedemo na najmanju moguću meru!
98% povreda na radu je posledica ljudske greške, a samo 2 % su posledice viših sila, tako da uvek postoji veliki prostor u kome radimo na
usavršavanju našeg Programa bezbednosti i na razvijanju sistema prevencije povreda.

                               Prevencija i zaštita, zajedno sa edukacijom i obukama!

safety

 Pravilnik o uzbunjivačima (preuzmi PDF dokument )