Sertifikati

U naše strukture i procedure rada implementirali smo:


Global9001

Planovi:

1. Uključivanje srpske operative u projekte pod nadzorom inostranih kompanija.
2. Stručna obuka i usavršavanje personala za realizaciju projekata u oblasti:
    - Mašinskih radova
    - Elektro-instrumentacijskih radova
    - NDT
    - Izolacionih radova
    - Transporta
    - Upotrebe najnovije mehanizacije

Kvalitet usluga nije samo cilj već i osnova daljeg razvoja i napretka. Politika kvaliteta i načina rada je sastavni i suštinski deo naše poslovne politike.
Planiramo da do kraja ostanemo odgovorni prema svojim klijentima, ali isto tako i prema saradnicima, svojim zaposlenima, tržištu i naravno radnoj i životnoj sredini.